top of page

Warunki korzystania

1. Ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość tej strony jest tworzona z najwyższą starannością. Dostawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność udostępnianych treści. Korzystanie z zawartości serwisu odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Wpisy oznaczone imiennie odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Samo korzystanie ze strony internetowej dostawcy nie powoduje powstania żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą.


 

2. Linki zewnętrzne

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Za te strony internetowe odpowiadają ich operatorzy. Kiedy linki zewnętrzne zostały połączone po raz pierwszy, dostawca sprawdził treści osób trzecich pod kątem wszelkich naruszeń prawa. W tamtym czasie nie było widocznych żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treść powiązanych stron. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca przyjmuje treść za odnośnikiem lub linkiem jako własną. Stałe monitorowanie linków zewnętrznych nie jest uzasadnione dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli jednak dowiemy się o naruszeniach prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.


 

3. Prawa autorskie i pokrewne prawa autorskie

Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnemu prawu autorskiemu. Jakiekolwiek użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pokrewne prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności powielania, przetwarzania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są jako takie oznaczone. Nieautoryzowane powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.


 

Prezentacja tej strony internetowej w ramkach zewnętrznych jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.


 

4. Prywatność

Odwiedzając stronę internetową dostawcy, można przechowywać informacje o dostępie (data, godzina, przeglądana strona). Dane te nie należą do danych osobowych, ale są zanonimizowane. Są one oceniane wyłącznie w celach statystycznych. Przeniesienie na osoby trzecie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych nie ma miejsca.

Dostawca wyraźnie wskazuje, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) ma luki w zabezpieczeniach i nie może być całkowicie zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.


 

Wykorzystywanie danych kontaktowych zawartych w nadruku do reklamy komercyjnej jest wyraźnie zabronione, chyba że usługodawca wyraził uprzednią pisemną zgodę lub istnieje już relacja biznesowa. Dostawca i wszystkie osoby wymienione na tej stronie niniejszym sprzeciwiają się jakiemukolwiek komercyjnemu wykorzystaniu i ujawnianiu ich danych.


 

5. Specjalne warunki użytkowania

O ile specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od powyższych punktów od 1 do 4, zostanie to wyraźnie wskazane w odpowiednim punkcie. W takim przypadku obowiązują w każdym indywidualnym przypadku specjalne warunki użytkowania.

bottom of page