top of page

Gebruiksvoorwaarden

1. Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. De inhoud van de website wordt gebruikt op eigen risico van de gebruiker. Met naam gemarkeerde bijdragen weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder leidt niet tot een contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.


 

2. Externe links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gelinkt, controleerde de provider de inhoud van derden op juridische overtredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen aan het licht. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigendom overneemt. Voortdurende controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van wettelijke overtredingen. Als we echter op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.


 

3. Auteursrecht en bijkomend auteursrecht

De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor de verveelvoudiging, verwerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd vermenigvuldigen of doorsturen van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.


 

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.


 

4. Privacy

Door de website van de aanbieder te bezoeken, kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot de persoonsgegevens, maar zijn geanonimiseerd. Ze worden alleen voor statistische doeleinden geëvalueerd. Een overdracht aan derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.

De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken vertoont en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.


 

Het gebruik van de contactgegevens in het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.


 

5. Speciale gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovenstaande nummers 1 t/m 4, wordt dit op het betreffende punt uitdrukkelijk vermeld. In dit geval gelden in elk afzonderlijk geval de bijzondere gebruiksvoorwaarden.

bottom of page